Contact us

Climatix IC - system zdalnego dostępu i serwisowania

Wymogi dotyczące dyspozycyjności złożonych instalacji stale wzrastają. Z jednej strony, systemy muszą być dostępne przez całą dobę. Z drugiej, konieczne jest minimalizowanie kosztów uruchamiania i utrzymania.
Climatix IC - system zdalnego dostępu i serwisowania
Wymogi dotyczące dyspozycyjności złożonych instalacji stale wzrastają. Z jednej strony, systemy muszą być dostępne przez całą dobę. Z drugiej, konieczne jest minimalizowanie kosztów uruchamiania i utrzymania.