Contact us

Ochrona systemów przechowywania baterii litowo-jonowych

W miejscach składowania baterii litowo-jonowych znajduje się wiele baterii o dużej pojemności wraz z niezwykle łatwopalnymi elektrolitami. Baterie litowo-jonowe są również podatne na szybki zapłon. Pożar w takich obiektach składowania może mieć znaczące oddziaływanie finansowe na organizację.
siemens zastosowanie ochrona przeciwpożarowa baterie litowo-jonowe energia ochrona przechowywania
W miejscach składowania baterii litowo-jonowych znajduje się wiele baterii o dużej pojemności wraz z niezwykle łatwopalnymi elektrolitami. Baterie litowo-jonowe są również podatne na szybki zapłon. Pożar w takich obiektach składowania może mieć znaczące oddziaływanie finansowe na organizację.