Contact us

Ochrona przeciwpożarowa w salach widowiskowych

Uniwersyteckie sale widowiskowe pełnią różne funkcje i mogą gościć różną liczbę uczestników. Funkcje mogą obejmować seminaria, ceremonie ukończenia szkoły, bankiety, spektakle teatralne, wystawy, a nawet koncerty rockowe.
Koncert
Uniwersyteckie sale widowiskowe pełnią różne funkcje i mogą gościć różną liczbę uczestników. Funkcje mogą obejmować seminaria, ceremonie ukończenia szkoły, bankiety, spektakle teatralne, wystawy, a nawet koncerty rockowe.