Contact us

Ochrona przeciwpożarowa w akademikach

Liczba wezwań straży pożarnej do akademików, spowodowanych fałszywymi alarmami, jest zaskakująco wysoka. Nie tylko stanowi to znaczący czynnik kosztowy, lecz także potencjalne niebezpieczeństwo dla studentów.
Kobiety leży na łóżku
Liczba wezwań straży pożarnej do akademików, spowodowanych fałszywymi alarmami, jest zaskakująco wysoka. Nie tylko stanowi to znaczący czynnik kosztowy, lecz także potencjalne niebezpieczeństwo dla studentów.