Contact us

Moduły wejściowe i wyjściowe

Adresowalne moduły inteligentnie łączą niezależne, bezpotencjałowe styki zwierne i rozwierne. Dostępne są dwa rodzaje adresowalnych modułów: moduły wejścia i moduły wejścia/wyjścia. Moduły wejścia monitorują pracę urządzeń odpowiedzialnych za sygnały alarmowe i potwierdzają sygnały lub stany techniczne, itp.
moduły wejścia/wyjścia ochrona przeciwpożarowa siemens
Adresowalne moduły inteligentnie łączą niezależne, bezpotencjałowe styki zwierne i rozwierne. Dostępne są dwa rodzaje adresowalnych modułów: moduły wejścia i moduły wejścia/wyjścia. Moduły wejścia monitorują pracę urządzeń odpowiedzialnych za sygnały alarmowe i potwierdzają sygnały lub stany techniczne, itp.