Contact us

ASD - zasysające czujki dymu

Zasysające czujki dymu stale pobierają próbki powietrza z obszarów objętych ochroną i dokonują ich oceny pod kątem obecności dymu. Zapewniają niezawodne wykrywanie pożarów w wymagających obszarach, gdzie kluczowe jest ich wykrycie na najwcześniejszym etapie, podobnie jak ogromne znaczenie ma kwestia zachowania ciągłości działalności.
Zasysające czujki dymu stale pobierają próbki powietrza z obszarów objętych ochroną i dokonują ich oceny pod kątem obecności dymu. Zapewniają niezawodne wykrywanie pożarów w wymagających obszarach, gdzie kluczowe jest ich wykrycie na najwcześniejszym etapie, podobnie jak ogromne znaczenie ma kwestia zachowania ciągłości działalności.