Contact us

Czujki płomienia

Wykrywanie niedymiących cieczy i pożarów gazów, a także generujących dym otwartych płomieni, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Czujka dymu wyposażona jest w trzy czujniki podczerwieni. W połączeniu z technologią ASAtechnology™, umożliwia to bezbłędne wykrywanie pożarów, niezależnie od promieniowania słonecznego lub światła pochodzącego z niepożądanych źródeł.
Wykrywanie niedymiących cieczy i pożarów gazów, a także generujących dym otwartych płomieni, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Czujka dymu wyposażona jest w trzy czujniki podczerwieni. W połączeniu z technologią ASAtechnology™, umożliwia to bezbłędne wykrywanie pożarów, niezależnie od promieniowania słonecznego lub światła pochodzącego z niepożądanych źródeł.