Contact us

Czujki instalowane w środowiskach zagrożonych wybuchem

Aby pewnie chronić osoby i mienie w obszarach zagrożonych wybuchem, oferujemy specjalne rozwiązania, które są wymagane w zakresie szybkiego i niezawodnego wykrywania pożarów. Izolowany galwanicznie adapter liniowy (Ex) oraz wyjątkowa technologia ASAtechnology firmy Siemens czynią z adresowalnych, wieloczujnikowych czujek produkt najwyższej jakości i idealny wybór dla stref gazowych 0, 1 i 2.
Rodzina produktów firmy Siemens, obejmująca czujki instalowane w środowiskach zagrożonych wybuchem
Aby pewnie chronić osoby i mienie w obszarach zagrożonych wybuchem, oferujemy specjalne rozwiązania, które są wymagane w zakresie szybkiego i niezawodnego wykrywania pożarów. Izolowany galwanicznie adapter liniowy (Ex) oraz wyjątkowa technologia ASAtechnology firmy Siemens czynią z adresowalnych, wieloczujnikowych czujek produkt najwyższej jakości i idealny wybór dla stref gazowych 0, 1 i 2.