Contact us

Czujki dymu pobierające próbki powietrza

Zestaw rozwiązań do wykrywania dymu, który pobiera próbkę powietrza, to pasywny system monitorujący nieposiadający własnego wentylatora. Korzysta on z istniejącej różnicy ciśnień w systemie wentylacyjnym, aby zapewniać ciągły przepływ powietrza przewodem obejściowym kanału wentylacyjnego do zestawu urządzeń wykrywających dym za pomocą poboru próbek powietrza.
Zestaw rozwiązań do wykrywania dymu, który pobiera próbkę powietrza, to pasywny system monitorujący nieposiadający własnego wentylatora. Korzysta on z istniejącej różnicy ciśnień w systemie wentylacyjnym, aby zapewniać ciągły przepływ powietrza przewodem obejściowym kanału wentylacyjnego do zestawu urządzeń wykrywających dym za pomocą poboru próbek powietrza.