Contact us

Czujki automatyczne

Czujki przeciwpożarowe są podstawą praktycznie wszystkich systemów ochrony przeciwpożarowej. Nie oznacza to jednak, że wszystkie czujki są takie same. Wręcz przeciwnie, wymagania w zakresie niezawodnego wykrywania pożarów różnią się od siebie, tak jak różne są obszary zastosowania.
Czujki przeciwpożarowe są podstawą praktycznie wszystkich systemów ochrony przeciwpożarowej. Nie oznacza to jednak, że wszystkie czujki są takie same. Wręcz przeciwnie, wymagania w zakresie niezawodnego wykrywania pożarów różnią się od siebie, tak jak różne są obszary zastosowania.