Contact us

Skojarzone gazowo-wodne systemy gaśnicze

Skojarzone gazowo-wodne systemy gaśnicze stanowią wysokoefektywne połączenie wodno-azotowej technologii gaśniczej, celem zapewnienia niezawodnego gaszenia i zapobiegania ponownemu zapłonowi.
Skojarzone gazowo-wodne systemy gaśnicze stanowią wysokoefektywne połączenie wodno-azotowej technologii gaśniczej, celem zapewnienia niezawodnego gaszenia i zapobiegania ponownemu zapłonowi.