Contact us

Sinorix N₂ ▪ Ar ▪ CO₂

Systemy gaśnicze Sinorix N₂ ▪ Ar ▪ CO₂ korzystają ze środków naturalnych, oferują szybkie i niezawodne gaszenie pożarów, bez szkód dla środowiska naturalnego. Dodatkowo systemy gaśnicze korzystające z naturalnych środków gaśniczych mogą zostać precyzyjnie dostosowane do różnych zastosowań, wymogów i rodzajów ryzyka pożarowego, dzięki elastyczności w zakresie planowania i projektowania systemu.
inżynier w serwerowni
Systemy gaśnicze Sinorix N₂ ▪ Ar ▪ CO₂ korzystają ze środków naturalnych, oferują szybkie i niezawodne gaszenie pożarów, bez szkód dla środowiska naturalnego. Dodatkowo systemy gaśnicze korzystające z naturalnych środków gaśniczych mogą zostać precyzyjnie dostosowane do różnych zastosowań, wymogów i rodzajów ryzyka pożarowego, dzięki elastyczności w zakresie planowania i projektowania systemu.