Contact us

GAMMA instabus – Monitoring zużycia energii

Siemens oferuje produkty do monitorowania danych o zużyciu energii i szybkiego wykrywania ewentualnych błędów lub nienormatywnych jej poborów. Wizualizacja sterowania budynkiem GAMMA instabus zapewnia aktualny, ogólny obraz wszystkich funkcji w budynku, umożliwiając centralną obsługę. Nie tylko zyskasz na dodatkowym zabezpieczeniu swojego budynku, ale także zmniejszysz koszty operacyjne.
Energy Monitoring
Siemens oferuje produkty do monitorowania danych o zużyciu energii i szybkiego wykrywania ewentualnych błędów lub nienormatywnych jej poborów. Wizualizacja sterowania budynkiem GAMMA instabus zapewnia aktualny, ogólny obraz wszystkich funkcji w budynku, umożliwiając centralną obsługę. Nie tylko zyskasz na dodatkowym zabezpieczeniu swojego budynku, ale także zmniejszysz koszty operacyjne.