Contact us

GAMMA instabus - HVAC

Koszty ogrzewania i klimatyzacji stanowią istotny składnik kosztów eksploatacyjnych. Technologia GAMMA instabus znacznie zmniejsza te wydatki, ogrzewając, chłodząc lub wentylując pomieszczenia tylko wtedy, gdy są w użyciu i jest to naprawdę potrzebne. Temperaturę w pomieszczeniu można kontrolować za pomocą czujników obecności, głównych czasów użytkowania, harmonogramów lub ręcznie.
HVAC
Koszty ogrzewania i klimatyzacji stanowią istotny składnik kosztów eksploatacyjnych. Technologia GAMMA instabus znacznie zmniejsza te wydatki, ogrzewając, chłodząc lub wentylując pomieszczenia tylko wtedy, gdy są w użyciu i jest to naprawdę potrzebne. Temperaturę w pomieszczeniu można kontrolować za pomocą czujników obecności, głównych czasów użytkowania, harmonogramów lub ręcznie.