Contact us

Tak wszechstronny jak Twoje aplikacje

Softstarty SIRIUS są najlepszym rozwiązaniem zastępującym rozruch bezpośredni lub gwiazda- trójkąt. Podczas rozruchu aparaty te ograniczają moment, a także prąd i zmniejszają udary wywołane rozruchem bezpośrednim lub gwiazda-trójkąt. W ten sposób obciążenia mechaniczne i skoki napięcia zasilającego można istotnie zredukować.
Softstarty SIRIUS
Softstarty SIRIUS są najlepszym rozwiązaniem zastępującym rozruch bezpośredni lub gwiazda- trójkąt. Podczas rozruchu aparaty te ograniczają moment, a także prąd i zmniejszają udary wywołane rozruchem bezpośrednim lub gwiazda-trójkąt. W ten sposób obciążenia mechaniczne i skoki napięcia zasilającego można istotnie zredukować.