Contact us
Sanftstarter

Monitorowanie parametrów pracy dla wyższej niezawodności

Przypadkowe uszkodzenia mogą powodować kosztowne przerwy w produkcji. Zintegrowana funkcja pomiaru prądu w układach łagodnego rozruchu 3RW52 pozwala wdrożyć proste algorytmy predykcji usterek. Analiza trendów może pozwolić na uniknięcie kosztownych przestojów.