Contact us
SIMOCODE z MindSphere

Integracja SIMOCODE z MindSphere

Łączenie produktów, zakładów, systemów i maszyn za pośrednictwem opartego na chmurze, otwartego systemu operacyjnego IoT (Internet of Things), takiego jak MindSphere, umożliwia użytkownikom przechowywanie danych dostarczonych do chmury, gdzie można je następnie przetwarzać i wykorzystywać do obszernych analiz.