Contact us

Cykl 832: Ustawienia dla obróbki z wysokimi prędkościami

Zarówno w przypadku 3, jak i 5 osi: CYCLE832 optymalizuje obróbkę z wysokimi prędkościami powierzchni swobodnych. W zależności od rodzaju operacji (obróbka zgrubna, średnio dokładna, dokładna) oraz tolerancji ścieżki, cykl ustawia optymalną kombinację dokładności, prędkości oraz jakości wykończenia powierzchni.
Zarówno w przypadku 3, jak i 5 osi: CYCLE832 optymalizuje obróbkę z wysokimi prędkościami powierzchni swobodnych. W zależności od rodzaju operacji (obróbka zgrubna, średnio dokładna, dokładna) oraz tolerancji ścieżki, cykl ustawia optymalną kombinację dokładności, prędkości oraz jakości wykończenia powierzchni.