Contact us

SINUMERIK - pierwszy wybór dla zautomatyzowanej hali produkcyjnej

Presja społeczna, w tym rosnące płace oraz niedobór wykwalifikowanej kadry spowodowany kwestiami demograficznymi, skłaniają właścicieli obrabiarek do zautomatyzowania swojej produkcji. Obrabiarki muszą być zintegrowane z rozwiązaniami w obszarze automatyki zastosowanymi w centrum produkcyjnym, aby mogły uczestniczyć w bezproblemowym, automatycznym przepływie prac.
Presja społeczna, w tym rosnące płace oraz niedobór wykwalifikowanej kadry spowodowany kwestiami demograficznymi, skłaniają właścicieli obrabiarek do zautomatyzowania swojej produkcji. Obrabiarki muszą być zintegrowane z rozwiązaniami w obszarze automatyki zastosowanymi w centrum produkcyjnym, aby mogły uczestniczyć w bezproblemowym, automatycznym przepływie prac.