Contact us

Wytwarzanie przyrostowe w środowisku obróbki metalu

Czy używasz obrabiarek w procesie produkcyjnym? Obróbka z wykorzystaniem obrabiarek sterowanych numerycznie jest więc jedną z twoich głównych kompetencji. Posiadając ten know-how, spełniasz główny warunek predestynujący cię do rozpoczęcia wytwarzania przyrostowego wraz z SINUMERIK, jak również stawienia czoła nowym wyzwaniom związanym z obróbką pełnego spektrum twoich komponentów.
CNC4you - additive manufacturing with SINUMERIK
Czy używasz obrabiarek w procesie produkcyjnym? Obróbka z wykorzystaniem obrabiarek sterowanych numerycznie jest więc jedną z twoich głównych kompetencji. Posiadając ten know-how, spełniasz główny warunek predestynujący cię do rozpoczęcia wytwarzania przyrostowego wraz z SINUMERIK, jak również stawienia czoła nowym wyzwaniom związanym z obróbką pełnego spektrum twoich komponentów.