Szybkie ustawienie obrabiarki z SINUMERIK Operate

Czas potrzebny na przygotowanie oraz dostosowanie ustawień obrabiarki stanowi ważny czynnik kosztowy, szczególnie w produkcji pojedynczych komponentów oraz krótkich serii na uniwersalnych centrach obróbczych. Ustawianie i mierzenie narzędzi, ustalanie przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego oraz przygotowywanie półfabrykatu i uchwytów musi trwać jak najkrócej.
Czas potrzebny na przygotowanie oraz dostosowanie ustawień obrabiarki stanowi ważny czynnik kosztowy, szczególnie w produkcji pojedynczych komponentów oraz krótkich serii na uniwersalnych centrach obróbczych. Ustawianie i mierzenie narzędzi, ustalanie przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego oraz przygotowywanie półfabrykatu i uchwytów musi trwać jak najkrócej.