Contact us

Cyfrowe bliźniaki w procesie przygotowania do obróbki CNC

Obrabiarka jest najbardziej produktywna wtedy, gdy wióra lecą. Dlatego też wszystkie czynności prowadzące do bezproduktywności obrabiarki powinny zostać przeniesione do etapu przygotowania prac. Oprócz programowania, które nadal często przeprowadzane jest przy otwartych drzwiach ochronnych obrabiarki, zaliczyć do tego należy testowanie programów.
Obrabiarka jest najbardziej produktywna wtedy, gdy wióra lecą. Dlatego też wszystkie czynności prowadzące do bezproduktywności obrabiarki powinny zostać przeniesione do etapu przygotowania prac. Oprócz programowania, które nadal często przeprowadzane jest przy otwartych drzwiach ochronnych obrabiarki, zaliczyć do tego należy testowanie programów.