Optymalizacja wytwarzania i procesów w produkcji CNC 

Key visual CNC-Shopfloor Management Software in manufacturing