Contact us

Układy kinematyczne

Układ kinematyczny to zespół mechanicznie połączonych osi, których złożony ruch powoduje określone przemieszczenie punktu roboczego. Odpowiednia interpolacja ruchu wieloosiowego mechanizmu pozwala na proste zarządzanie programowe pozycją narzędzia w jego przestrzeni operacyjnej.
Handling Key Visual
Układ kinematyczny to zespół mechanicznie połączonych osi, których złożony ruch powoduje określone przemieszczenie punktu roboczego. Odpowiednia interpolacja ruchu wieloosiowego mechanizmu pozwala na proste zarządzanie programowe pozycją narzędzia w jego przestrzeni operacyjnej.