Contact us

Komponenty elektryczne dla branży kolejowej

Elementy elektryczne wykorzystywane w kolejnictwie narażone są na działania rozmaitych czynników: duże wahania temperatury, kondensacja pary wodnej, wstrząsy, wibracje oraz zakłócenia elektromagnetyczne. Ze względu na spełniające funkcje, elementy te muszą gwarantować jakość oraz niezawodność – niezależnie od warunków pracy.
Elementy elektryczne wykorzystywane w kolejnictwie narażone są na działania rozmaitych czynników: duże wahania temperatury, kondensacja pary wodnej, wstrząsy, wibracje oraz zakłócenia elektromagnetyczne. Ze względu na spełniające funkcje, elementy te muszą gwarantować jakość oraz niezawodność – niezależnie od warunków pracy.