Contact us

Wykorzystaj XHQ i buduj przewagę konkurencyjną w oparciu o informacje

Informacje na wyciągnięcie ręki. Zawsze i wszędzie. XHQ to oprogramowanie służące do analizy operacyjnej. Używane do agregacji, integracji, analizy i wizualizacji informacji o zasobach i danych biznesowych z wielu źródeł danych. XHQ zapewnia łatwy dostęp do złożonych danych, co pozwala podjąć świadome decyzje w dowolnym czasie i miejscu.
Informacje na wyciągnięcie ręki. Zawsze i wszędzie. XHQ to oprogramowanie służące do analizy operacyjnej. Używane do agregacji, integracji, analizy i wizualizacji informacji o zasobach i danych biznesowych z wielu źródeł danych. XHQ zapewnia łatwy dostęp do złożonych danych, co pozwala podjąć świadome decyzje w dowolnym czasie i miejscu.