Contact us

Cyfryzacja procesów produkcyjnych w przemyśle

Innowacyjne połączenie: Testowanie projektów automatyki oraz treningi operatorskie. Narzędzie SIMIT jako platforma symulacyjna pozwala na wykonanie wirtualnego odzorowania rzeczywistej instalacji (określane jako Vitrual Twin).
SIMIT
Innowacyjne połączenie: Testowanie projektów automatyki oraz treningi operatorskie. Narzędzie SIMIT jako platforma symulacyjna pozwala na wykonanie wirtualnego odzorowania rzeczywistej instalacji (określane jako Vitrual Twin).