Contact us

Wydajne szkolenia immersyjne w środowisku wirtualnym

Podczas eksploatacji zakładu w każdej chwili istnieje szansa na wywołanie zdarzenia, które doprowadzi do dużych strat finansowych lub nawet w najgorszym przypadku do obrażeń ciała. Zatem w sytuacjach awaryjnych operatorzy muszą być w stanie reagować szybko i niezawodnie.
COMOS Walkinside
Podczas eksploatacji zakładu w każdej chwili istnieje szansa na wywołanie zdarzenia, które doprowadzi do dużych strat finansowych lub nawet w najgorszym przypadku do obrażeń ciała. Zatem w sytuacjach awaryjnych operatorzy muszą być w stanie reagować szybko i niezawodnie.