Contact us

Portfolio COMOS

Dzięki COMOS - Siemens jest jedyną firmą na świecie, która oferuje oprogramowanie do zintegrowanego zarządzania projektami zakładów przemysłowych - od inżynierii, operacji i modernizacji po demontaż. Dzięki orientacji obiektowej w COMOS i otwartej architekturze systemu wszystkie dyscypliny i działy mogą pracować na spójnej, jednolitej bazie danych. Właściwe informacje są zawsze dostępne, w dowolny…
COMOS Portfolio
Dzięki COMOS - Siemens jest jedyną firmą na świecie, która oferuje oprogramowanie do zintegrowanego zarządzania projektami zakładów przemysłowych - od inżynierii, operacji i modernizacji po demontaż. Dzięki orientacji obiektowej w COMOS i otwartej architekturze systemu wszystkie dyscypliny i działy mogą pracować na spójnej, jednolitej bazie danych. Właściwe informacje są zawsze dostępne, w dowolny…