Contact us

Globalna, mobilna współpraca przy eksploatacji instalacji

Faza działania instalacji jest znacznie dłuższa niż faza projektowania, a zatem wymaga więcej zasobów. Często jednak różne działy i dziedziny pracują z niezgodnymi rozwiązaniami.
Faza działania instalacji jest znacznie dłuższa niż faza projektowania, a zatem wymaga więcej zasobów. Często jednak różne działy i dziedziny pracują z niezgodnymi rozwiązaniami.