Contact us

Płynny przepływ danych od inżynierii EI&C do automatyzacji zakładu

Inżynieria elektryczna, oprzyrządowanie, sterowanie (EI&C) oraz planowanie funkcjonalności są ważnymi aspektami inżynierii instalacji. Kluczowym ich wyzwaniem jest zapewnienie płynnego przepływu informacji miedzy inżynierią a automatyką. COMOS EI&C i COMOS Logical umożliwiają płynną integrację wszystkich dyscyplin i działów - od inżynierii elektrotechnicznej po automatykę.
COMOS EI&C i Logical
Inżynieria elektryczna, oprzyrządowanie, sterowanie (EI&C) oraz planowanie funkcjonalności są ważnymi aspektami inżynierii instalacji. Kluczowym ich wyzwaniem jest zapewnienie płynnego przepływu informacji miedzy inżynierią a automatyką. COMOS EI&C i COMOS Logical umożliwiają płynną integrację wszystkich dyscyplin i działów - od inżynierii elektrotechnicznej po automatykę.