Contact us

Właściwe informacje w dowolnym miejscu i czasie - dla większej wydajno…

W zarządzaniu zakładem nawet osoby bez specjalistycznej wiedzy technicznej potrzebują dostępu do kluczowych danych. Również inżynierowie często muszą przeglądać dane inżynierskie w trudnych warunkach - bez konieczności ich edycji. Zintegrowane oprogramowanie COMOS zapewnia mobilny dostęp do danych i dokumentów dzięki jednolitej bazie danych rozwiązań, takich jak Platform, PQM, Mobile Solutions i V…
W zarządzaniu zakładem nawet osoby bez specjalistycznej wiedzy technicznej potrzebują dostępu do kluczowych danych. Również inżynierowie często muszą przeglądać dane inżynierskie w trudnych warunkach - bez konieczności ich edycji. Zintegrowane oprogramowanie COMOS zapewnia mobilny dostęp do danych i dokumentów dzięki jednolitej bazie danych rozwiązań, takich jak Platform, PQM, Mobile Solutions i V…