Contact us

Zwiększ wartość swoich danych - z inteligentnymi danymi w istniejących…

COMOS – Making data work. Informacje posiadane na temat istniejących instalacji przemysłowych są często nieaktualne, niespójne i rozproszone w wielu źródłach. Dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu COMOS dane zakładu można inteligentnie przerobić, połączyć i uczynić użytecznymi - w tym również dane, które nie są od razu widoczne lub dostępne. Rozwiązanie COMOS dla projektów typu brownfield umożliwia…