Contact us

Zwiększ wartość swoich danych dzięki odpowiedniemu zarządzaniu danymi …

COMOS – Making data work. Przemysł farmaceutyczny oraz inne ściśle kontrolowane branże takie jak żywność stoją przed ogromnymi wyzwaniami. Zwłaszcza w branży farmaceutycznej czas wprowadzenia produktu na rynek musi być bardzo krótki, a jego jakość - nienaganna. Ponadto krajowe i międzynarodowe wytyczne formułują konkretne specyfikacje dotyczące procedur produkcji i testowania. Każda pojedyncza par…