Contact us
Systemy DCS

Systemy DCS to nowe perspektywy w automatyce procesowej

System sterowania procesami SIMATIC PCS 7 V9.0 . Instalacje w przemyśle procesowym muszą spełniać coraz bardziej rygorystyczne wymagania pod względem elastyczności, skalowalności, dostępności, bezpieczeństwa oraz zapewnić maksymalną ochronę inwestycji w całym cyklu życia, który może przekroczyć nawet 30 lat. Nasza technologia sterowania procesem zapewnia silną odpowiedź na wymagania rynkowe.