Contact us
Wagi procesowe

Wagi procesowe i grawimetryczne pomiary poziomu

Ważenie każdego ładunku. Tensometry SIWAREX mierzą obciążenia od 300 gram do 2000 ton zgodnie z klasą C3 według OIML R60. Dane są łatwo przetwarzane za pomocą procesorów SIWAREX, również w przypadku aplikacji rozliczeniowych