WinCC-Unified-System-Feature-safe-monitoring-and-operation.png

Rozszerzenie funkcjonalności paneli Unified Comfort

w aplikacjach uruchamianych w systemie Industrial Edge