Contact us
Webinar Title

Efektywne wykorzystanie środków UE w transformacji cyfrowej firmy prod…

Ewa Mikos-Romanowicz, Rafał Bień, Sebastian Lemieszek, Krzysztof Wójtowicz, Przemysław Sulich, Robert Pawlak