DIGI INDEX 2021

Wskaźnik stopnia cyfryzacji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych