Contact us
pracownicy siemensa jako wolontariusze

Wolontariat? W Siemensie pomagamy nie tylko od Święta

Co roku ci z nas, którzy mają pomysł i chcą pomóc innym, podejmują wyzwanie, tworząc własne projekty wolontariackie przy wsparciu finansowym firmy.