Contact us
Zrównoważony rozwój

Zasady zrównoważonego rozwoju w Siemens Polska

Zasady zrównoważonego rozwoju stanowią integralną część działalności Siemensa - są wpisane w nasze DNA. Uwzględniamy je we wszystkich naszych aktywnościach, na każdym ich etapie. Naszym klientom i interesariuszom udostępniamy narzędzia, dzięki którym mogą rozwijać się w sposób zrównoważony, transformując branże, w których działają.