Contact us
Mężczyzna w googla vr

Digital enterprise - cyfrowe przedsiębiorstwo

Cyfrowe przedsiębiorstwa to już rzeczywistość. Aby w pełni wykorzystać potencjał digitalizacji, przedsiębiorstwa muszą zintegrować dane wszystkich etapów produkcji, wliczając w to dostawców. W oparciu o pozyskane dane mogą następnie stworzyć wirtualną reprezentację całego łańcucha wartości.