Cedrik-Keyvan-FINAL.jpeg

Siemens i Intel będą współpracować nad produkcją półprzewodników