Współpraca z Politechniką Łódzką

Edukacja w zakresie technologii inteligentnych budynków na Politechnic…

Dostarczenie i uruchomienie infrastruktury na potrzeby kształcenia ekspertów inteligentnego budownictwa.