simrod

Cyfrowy bliźniak uwalnia potencjał zrównoważonego rozwoju

Wykorzystanie cyfrowych bliźniaków w procesie transformacji do przedsiębiorstwa cyfrowego (Digital Enterprise), umożliwia firmom prowadzenie wszechstronnych symulacji w celu optymalizacji i uzyskania poprawy zarówno w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak i rentowności. Warszawa dn. 13.01.2023