Układy kinematyczne SIMATIC S7-1500T

Systemy interpolujące ruch wielu osi napędowych dają użytkownikowi szerokie możliwości robotyzacji zadań produkcyjnych. W zależności od złożoności rozważanego zagadnienia, możemy zastosować prostą synchronizację liniową np. dwóch osi lub interpolację 3/4-osiową w formie układu kartezjańskiego, robota SCARA/delta czy też układu typu roller-picker. W najnowszej wersji sterownika technologicznego S7-…
Handling Key Visual
Systemy interpolujące ruch wielu osi napędowych dają użytkownikowi szerokie możliwości robotyzacji zadań produkcyjnych. W zależności od złożoności rozważanego zagadnienia, możemy zastosować prostą synchronizację liniową np. dwóch osi lub interpolację 3/4-osiową w formie układu kartezjańskiego, robota SCARA/delta czy też układu typu roller-picker. W najnowszej wersji sterownika technologicznego S7-…