Contact us

Sinema Remote Connect

Łatwy zdalny dostęp dla potrzeb serwisowych i konserwacji: SINEMA Remote Connect umożliwia wygodny i bezpieczny dostęp do zdalnych instalacji lub maszyn, nawet jeśli są one zintegrowane z innymi sieciami.
Sinema Remote Control
Łatwy zdalny dostęp dla potrzeb serwisowych i konserwacji: SINEMA Remote Connect umożliwia wygodny i bezpieczny dostęp do zdalnych instalacji lub maszyn, nawet jeśli są one zintegrowane z innymi sieciami.