Contact us
AI in mobility

Siemens Stories: Sezon na intralogistykę

Intralogistyka, której nadrzędnym celem jest optymalizacja procesów wewnątrz magazynów, sortowni czy centrów realizacji zamówień, z jednej strony przyczynia się do zwiększenia efektywności, z drugiej zaś pozwala osiągać cele związane ze zrównoważonym rozwojem. Wszystko to sprawia, że obecnie mamy wręcz do czynienia z pewną “modą” na wdrażanie automatyzacji oraz cyfryzacji w magazynach.