Pociąg ICE 4 uzyskuje dopuszczenie z ETCS w Niemczech