Contact us

Nie ma innej drogi niż cyfryzacja!

Wywiad z Tomaszem Lazarem, dyrektorem działu serwisu w Siemens Polska